Czas przyszły bliski

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się:

  1. dla umieszczenia czynności w bardzo bliskiej przyszłości:

    Dépechez-vous, le train va démarrer.
    Proszę się pospieszyć, pociąg rusza.

  2. dla wyrażenia czasu przyszłego bliskiego w przeszłości:

    Je croyais qu'il allait arriver tres vite. (Je crois qu'il va arriver tres vite.)
    Sądziłem, że odjedzie bardzo szybko.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten tworzy się przez dodanie bezokolicznika odmienianego czasownika do odpowiedniej formy czasownika posiłkowego aller.