Czas teraźniejszy trybu warunkowego

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się:

 1. dla wyrażenia czynności poddanej jakiemuś warunkowi, np.:

  Si vous nous accompagniez, cela nous ferait plaisir.
  Sprawiłoby nam przyjemność, gdybyście nam towarzyszyli.

 2. dla wyrażenia życzenia, pragnienia, marzenia lub żalu, np.:

  J'aimerais du thé.
  Chciałbym trochę herbaty.

  Je voudrais déja etre a demain.
  Chciałbym, żeby już było jutro.

  Nous irions bien a Paris, mais nous n'avons pas d'argent.
  Pojechalibyśmy do Paryża, ale nie mamy pieniędzy.

 3. jako formy grzecznościowej, np.:

  Pourriez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît?
  Mógłby mi pani powiedzieć, która jest godzina?

 4. aby wyrazić zdziwienie w zdaniu wykrzyknikowym:

  Vous feriez ça pour moi!
  Zrobiłby pan to dla mnie!

Tworzenie/Zastosowanie

Tworzy się go przez dodanie do tematu czasownika w czasie futur simple końcówek: -ais, -ais, -ait; -ions, -iez, -aient.