Czas teraźniejszy trybu orzekającego

Zastosowanie/Tworzenie

Jest to czas używany najczęściej w języku francuskim. Stosuje się go do wyrażenia:

 1. czynności, która ma miejsce w chwili mówienia o niej:

  J'apprends maintenant!
  Uczę się teraz!

  Je pense; donc, je suis.
  Myślę, więc jestem.

  Qui est a l'appareil?
  Kto jest przy aparacie?

 2. czynności, która ma swój początek w przeszłości lub przedłuża się w przyszłość:

  Ils habitent le quartier depuis trente ans.
  Mieszkają w tej dzielnicy od trzydziestu lat.

  Sabine attend un bébé.
  Sabine oczekuje dziecka.

 3. czynności, które są zwyczajem lub które wykonuje się cyklicznie, np.:

  Je vais a l'école tous les jours.
  Codziennie chodzę do szkoły.

  Ils passent tout leurs vacances en Pologne.
  Wszystkie swoje wakacje spędzają w Polsce.

 4. praw naukowych, przysłów, powiedzeń lub maksym, np.:

  Un et un font deux.
  Jeden dodać jeden jest dwa.

  L'eau gele a 0 oC.
  Woda zamarza w 0 oC.

 5. tego, co jest prawdą cały czas, np.:

  Tout le monde peut se tromper.
  Każdy może się pomylić.

  Elle a les cheveux blonds.
  Ona ma blond włosy.

 6. czynności przyszłej przedstawionej jako bezpośrednia zależność od innej czynności, np.:

  Un mot de plus et je te mets dehors!
  Jeszcze jedno słowo i wyrzucam cię za drzwi!

 7. czynności przyszłych, np.:

  J'y vais demain.
  Idę tam jutro.

Tworzenie/Zastosowanie

Tworzy się go regularnie dla czasowników 1. i 2. grupy w ten sposób, że
 • końcówkę -er zastępuje się przez: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent;
 • końcówkę -ir zastępuje się przez: -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.