Czas przyszły uprzedni w przeszłości trybu orzekającego

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się dla wyrażenia czasu przyszłego uprzedniego w opowiadaniu w czasie przeszłym:

Je pensais qu'il serait déja parti quand j'arriverais. (Je pense qu'il sera déja parti quand j'arriverai.)
Sądziłem, że już wyjechał kiedy ja przyjechałem.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten tworzy się przez utworzenie odpowiedniej formy odmienianego czasownika w czasie passé du conditionnel.