Czas przeszły niedokonany

Zastosowanie/Tworzenie

Czas ten jest często nazywany czasem opisowym, ponieważ używa się go głównie w opisach, gdzie stanowi tło dla innych czasów przeszłych. Czasu tego używa się:

 1. dla wyrażenia czynności odbywającej się jednocześnie z inną czynnością przeszłą, np.:

  Il lisait pendant que je parlais.
  Czytał, podczas gdy ja mówiłem.

 2. dla wyrażenia czynności, która miała miejsce, kiedy wydarzyło się jakieś zdarzenie np.:

  Il a téléphoné quand je prenais un bain.
  Zadzwonił, kiedy brałem kąpiel.

 3. dla wyrażenia czynności, która była wykonywana zwyczajowo lub powtarzała się w odstępach czasowych, np.:

  Quand j'était enfant, ma mere me rancontait chaque soir une histoire.
  Kiedy byłem dzieckiem, moja mama każdego wieczoru opowiadała mi jakąś historię.

 4. dla opisu uczuć, odczuć, stanu psychicznego lub fizycznego, np.:

  Il était triste.
  Był smutny.

  Je l'aimais.
  Lubiłem ją.

  Il me fasais froid.
  Było mi zimno.

  Quand ma mere était jeune, elle avait beaux cheveux.
  Kiedy moja matka była młoda, miała piękne włosy.

 5. dla wyrażenia czynności niedokonanych oraz trwających w przeszłości przez czas bliżej nie określony, np.:

  Assise devant la table, elle écrivait une lettre.
  Siedząc za stołem, pisała list.

Tworzenie/Zastosowanie

Tworzy się go przez dodanie do tematu czasownika w 1. osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego (czyli formy pozbawionej końcówki -ons), końcówek -ais, -ais, -ait; -ions, -iez, -aient.