Czas przeszły niedokonany trybu łączącego

Zastosowanie/Tworzenie

Czas imparfait du subjonctif używany jest w takich samych sytuacjach, jak présent du subjonctif. Zasadniczą różnicę między nimi stanowi czas, w którym odbyła się wyrażana czynność. Jeśli czynność jest wyrażona w czasie teraźniejszym, należy użyć présent du subjonctif, jeżeli w przeszłym - stosuje się imparfait du subjonctif dla czynności niedokonanych lub plus-que-parfait du subjonctif w przypadku czynności dokonanych. Czasu imparfait du subjonctif używa się jedynie w literaturze i w języku pisanym o stylu formalnym. W języku codziennym unika się użycia imparfait du subjonctif i zamiast niego używa się présent du subjonctif. Przykłady:

Je voulais qu'elle interrompit.
Chciałem, żeby przerwała. (czynność niedokonana; ona nie przerwała kiedy chciałem, żeby przerwała)

UWAGA: Czasownik interrompre jest w formie subjonctif, ponieważ czasownik vouloir wyraża pragnienie.

Tworzenie/Zastosowanie

Tworzy się go regularnie dla czasowników 1. i 2. grupy w ten sposób, że:

  • końcówkę -er zastępuje się przez -asse, -asses, -ât, -assions, -assiez
  • końcówkę -ir zastępuje się przez -isse, -isses, -ît, -issions, -issent.