Czas zaprzeszły trybu łączącego

Zastosowanie/Tworzenie

Czas ten jest czasem dokonanym złożonym z odmiany czasownika posiłkowego être lub avoir w czasie imparfait du subjonctif oraz imiesłowu biernego odmienianego czasownika. Czas ten służy do wyrażenia czynności uprzedniej w stosunku do innej czynności przeszłej wyrażonej w imparfait de l'indicatif lub passé composé. Używany jest on wyłącznie w języku literackim, natomiast w języku codziennym używa się czasu passé du subjonctif. Przykład:

Je voulais qu'il y eusse été.
Chciałem, żeby tam był.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten oparty jest na czasie imparfait du subjonctif. Tworzy się go przez dodanie imiesłowu biernego (participe passé) odmienianego czasownika do odpowiednich form czasownika posiłkowego avoir lub être w czasie imparfait du subjonctif, np.: que j'eusse parlé; que je fusse allé(e).