Czas przeszły złożony

Zastosowanie/Tworzenie

Czas ten jest czasem dokonanym złożonym z odmiany czasownika posiłkowego être lub avoir w czasie présent de l'indicatif oraz imiesłowu biernego odmienianego czasownika. Używany jest do wyrażenia większości czynności dokonanych w przeszłości w języku mówionym, pisanym, a także literackim, gdzie coraz częściej zastępuje czas passé simple. Stosowany jest do:

 1. wyrażenia czynności dokonanej w określonym lub nie określonym momencie w przeszłości, np.:

  Hier matin, je suis sortie tres tard.
  Wczoraj rano wyszłam bardzo późno.

  J'ai compris.
  Zrozumiałem.

 2. przedstawienia w przeszłości następstwa czynności, np.:

  Nous avons passé des vacances a la campagne et nous nous sommes beaucoup amusés.
  Spędziliśmy wakacje na wsi i świetnie się bawiliśmy.

 3. przedstawienia długich tytułów w gazetach lub krótkich wiadomości:

  Le Président est mort dans l'hôpital hier nuit.
  Prezydent zmarł wczoraj w szpitalu.

 4. wyrażenia prawd ogólnie znanych:

  On n'a jamais vu la petite bete manger la grosse.
  Nigdy nie widziano, żeby małe zwierzę jadło wielkie.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten oparty jest na czasie présent de l'indicatif. Tworzy się go przez dodanie imiesłowu biernego (participe passé) odmienianego czasownika do odpowiednich form czasownika posiłkowego avoir lub être w czasie présent de l'indicatif , np.: j'ai parlé; je suis allé(e).