Czas przeszły dokonany

Zastosowanie/Tworzenie

Jest to czas coraz rzadziej używany w języku francuskim. W języku mówionym jest zastępowany przez czas passé composé i obecnie używany jest wyłącznie w języku literackim. Przykłady:

Il alla en Afrique.
Pojechał do Afryki.

Ils se marierent et vécurent longtemps et heureusement.
Wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie.

Il ouvrit la porte.
Otworzył drzwi.

Tworzenie/Zastosowanie

Tworzy się go regularnie dla czasowników 1. i 2. grupy w ten sposób, że:

  • końcówkę -er zastępuje się przez -ai, -as, -a; -âmes, -âtes, -erent;
  • końcówkę -ir zastępuje się przez -is, -is, -it; -îmet, -îtes, -irent.