Druga forma czasu przeszłego złożonego trybu warunkowego

Zastosowanie/Tworzenie

Jest używany jedynie w języku literackim, np.:

Si j'avais osé, je fusse parti sans meme les saluer. (Si j'avais osé, je serais parti sans meme les saluer.)
Gdybym się odważył, wyszedłbym nawet bez pożegnania.

 1. w zdaniu nadrzędnym trybu przypuszczającego dla wyrażenia czynności wcześniej niemożliwej do wykonania (w języku potocznym używa się pierwszej formy)

  Uwaga!
  Zdarza się, że w zdaniu podrzędnym znajduje się czas plus-que-parfait trybu łączącego a nie oznajmującego:

  Si j'eusse osé, je fusse parti.
  Gdybym się odważył, wyszedłbym.

 2. w zdaniu niezależnym dla wyrażenia w miejsce czasu pierwszej formy żalu, niemożliwego życzenia:

  J'eusse aimé faire le tour du monde. (J'aurais aimé faire le tour du monde.)
  Chciałbym odbyć podróż dookoła świata.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten oparty jest na czasie imparfait du subjonctif. Tworzy się go przez dodanie imiesłowu biernego (participe passé) odmienianego czasownika do odpowiednich form czasownika posiłkowego avoir lub être w czasie imparfait du subjonctif, np.: j'eusse parlé; je fusse allé(e).