Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący wyraża zasadniczo rozkaz, radę lub zakaz. W trybie tym wyróżniamy czasy: