Czas zaprzeszły trybu orzekającego

Zastosowanie/Tworzenie

Czas ten jest czasem złożonym z odmiany czasownika posiłkowego être lub avoir w czasie imparfait de l'indicatif oraz imiesłowu biernego odmienianego czasownika. Czas ten jest czasem zaprzeszłym służącym do wyrażenia czynności dokonanych wcześniej od innych czynności przeszłych wyrażonych w passé composé lub imparfait de l'indicatif. Przykłady:

Tout le monde s'a informé que Jacques était parti en voyage.
Wszyscy dowiedzieli się, że Jakub wyjechał w podróż.

Uwaga! Najpierw Jakub wyjechał, a dopiero potem wszyscy się o tym dowiedzieli. Dlatego wyjazd Jakuba jest czynnością zaprzeszłą wyrażoną w czasie plus-que-parfait.

Si j'avais su, je ne serais pas venu.
Gdybym był wiedział, nie poszedłbym.

Je me suis rappelé que j'avais laissé mes clés.
Przypomniałem sobie, że zostawiłem klucze.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten oparty jest na czasie imparfait de l'indicatif. Tworzy się go przez dodanie imiesłowu biernego (participe passé) odmienianego czasownika do odpowiednich form czasownika posiłkowego avoir lub être w czasie imparfait de l'indicatif, np.: j'avais vu; j'étais entré(e).