Tryb warunkowy

Tryb conditionnel wyraża głównie czynność, której realizacja zależy od jakiegoś warunku, określonego lub nie.

Czasy w trybie warunkowym mogą również wyrażać przyszłość w zdaniu podrzędnym po czasowniku w czasie przeszłym.

W trybie tym wyróżniamy następujące czasy: